INSTÄLLT ÅRSMÖTE!

Föreningen Bosarp Läger- och Kursgård
har beslutat att ställa in sitt
ÅRSMÖTE, SÖNDAG DEN 22/3
p.g.a rådande omständigheter i samband med Covid-19.
Vi återkommer med nytt datum.

Klicka på länken, om du vill komma i kontakt med mig.

/Irene Jönsson,  gårdsföreståndare